ATEX

ATEX staat voor ATmosphères EXplosibles. Om gas- en stofexplosies te voorkomen zijn er Europees gezien richtlijnen opgesteld die gelden boven de nationale wetgeving. De wetgeving voor ATEX bestaat uit twee richtlijnen: ATEX 114- richtlijn en ATEX 153- richtlijn. Deze richtlijnen zijn Europees vastgesteld en verplichten werkgevers om ervoor te zorgen dat waar er sprake kan zijn van een explosieve atmosfeer er gezorgd wordt voor veilige werkomstandigheden. In de (Petro)chemische industrie kan er tijdens verwerking, overslag of reiniging te maken krijgen met ontvlambare grondstoffen en gassen. Deze grondstoffen en gassen kunnen in aanraking komen met een potentiële ontstekingsbron, zoals bijvoorbeeld elektrische machines, heet oppervlak, maar ook door een mechanische vonk. Om deze risico’s te voorkomen dienen er technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen worden.

ATEX 114- richtlijn (2014/34/EU) beschrijft de minimale veiligheidseisen waar EX -apparaten aan moeten voldoen, daarom wordt de richtlijn ook wel de ATEX-productie richtlijn genoemd. In Nederland is deze richtlijn terug te vinden in het Warenwetbesluit Explosieveilig Materieel en in België is het terug te vinden in het Koninklijk Besluit (KB). De ATEX 114-richtlijn is van toepassing voor producenten van materialen en apparatuur dat geschikt is om toegepast te worden waar ontploffingsgevaar kan heersen.
ATEX 153-richtlijn(1999/92/EG) beschrijft de minimaal vereiste veiligheidseisen om explosiegevaar te voorkomen in een werkomgeving, zodat werknemers hun werkzaamheden op een veilige manier kunnen uitvoeren. Deze veiligheidseisen worden stap voor stap bekeken tijdens alle processen die in een bedrijf voorkomen. De ATEX 153-richtlijn is opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Werkgevers moeten daarom naar aanleiding van deze richtlijn de risico’s inventariseren en eventueel de explosiegevaarlijke gebieden markeren en dit vastleggen in het ExplosieVeiligheidsDocument (EVD). 

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Vraag vrijblijvend een offerte aan of neem contact op met een van onze specialisten om uw project te bespreken.

Klimaatoplossingen voor de industrie, bouw en ATEX omgevingen.

Wij leveren oplossingen om uw problemen zo snel mogelijk en kosteneffectief op te lossen.

DRYFAST INDUSTRIAL

Kreekweg 20-22
3133 AZ Vlaardingen
Nederland

Telefoonnummer

+31 (0)10 426 14 10